FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU
SFPitch - MiF #1 17.06.2023
Kolorem czerwonym oznaczone są pola obowiązkowe formularza, kolorem zielonym oznaczone są poprawnie wypełnione. Do czasu wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych guzik "wyślij zgłoszenie" będzie nieaktywny. Prosimy pamiętać o poprawnym wpisaniu adresu email.
TYTUŁ PROJEKTU:
OSOBA ZGŁASZAJĄCA
IMIĘ:
NAZWISKO:
ROK URODZENIA:
E-MAIL:
TELEFON:
EDUKACJA:
UCZELNIA / SZKOŁA:
Jestem członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich
OPIS PROJEKTU
GATUNEK:
METRAŻ:
LOGLINE (max 500 znaków):
ETAP PROJEKTU:
STRESZCZENIE FILMU (max 1800 znaków):
Projekt ma już reżysera
Projekt ma już producenta

Dopuszczalne jest zgłoszenie scenariusza, który nie ma przypisanego producenta ani reżysera.
BIOGRAFIA
BIO AUTORKI / AUTORA (max 1800 znaków):
Oświadczam że spełniam wymogi wiekowe uczestnictwa w programach Pierwszy Dokument, Młoda Animacja i Trzydzieści Minut
Studia Munka.
ZGODY

Przebieg każdego z SFPitch może być rejestrowany w postaci nagrań audio-video, jak również z wydarzenia może być przygotowana przez SFP fotorelacja, wówczas SFP utrwala przebieg SFPitch dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy wydarzenia, a także działalności SFP oraz realizacji celów wskazanych w § 3 Regulaminu SFPITCH wraz z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin).

Udział w SFPitch jest dobrowolny, zaś wzięcie udziału i dokonanie zgłoszenia oznacza wyrażenie przez Uczestnika/Obserwatora zezwolenia na utrwalenie jej/jego wizerunku, głosu i wypowiedzi poprzez wykonywanie zdjęć, filmów lub nagrań audio jakąkolwiek techniką oraz ich nieodpłatną publikację w Mediach na zasadach opisanych w Regulaminie.

Administratorem danych osobowych i Organizatorem SFPitch jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie (00-834) przy ul. Pańskiej 85 (SFP). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w RODO oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

SFP będzie przetwarzał dane Użytkowników Witryny, w tym Uczestników i Obserwatorów, w celu umożliwienia rejestracji w formie elektronicznej i wysłanie zgłoszenia na SFPitch (skorzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną), wzięcia udziału w SFPitch, ewentualnego skontaktowania się z Uczestnikiem lub Obserwatorem, weryfikacji przesłanych zgłoszeń, wyłonienia i ogłoszenia projektów zakwalifikowanych w sposób opisany w Regulaminie, a także utrwalenia przebiegu SFPitch w postaci nagrań audio-video lub zdjęć cyfrowanych zgodnie z Regulaminem, a także w celach rozpatrywania ewentualnych reklamacji, obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez SFP oraz przysługujących podmiotom danych prawach w formie klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Chcę wziąć udział w SFPitch , w tym celu potwierdzam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem SFPITCH wraz z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin)” i w pełni go akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SFP w celu wzięcia udziału w SFPitch, a także utrwalenia przebiegu SFPitch w postaci nagrań audio-video lub zdjęć cyfrowanych oraz upubliczniania moich danych w zakresie: imienia i nazwiska (ewentualnie pseudonim twórczy), tytuł projektu, gatunek, format, logline, a w przypadku utrwalenia wizerunku i głosu również tych danych, na warunkach Regulaminu. Wiem, że mogę cofnąć swoją zgodę w każdym czasie co nie będzie miało jednak wpływu na uprzednio podjęte przez SFP działania na jej podstawie.
W przypadku zakwalifikowania projektu do prezentacji w ramach SFPitch, zobowiązuję się do umieszczania w materiałach dotyczących projektu informacji: “Projekt był prezentowany w ramach SFPitch #3, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich”.
Chcę ażeby wskazane przeze mnie w formularzu dane kontaktowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu były dostępne publicznie w biuletynach dystrybuowanych w formie ulotek papierowych i w formacie elektronicznym pdf. do wszystkich obserwatorów i innych uczestników SFPitch, jak również do każdej osoby z branży filmowej, która zwróci się do SFP o te dane w związku z chęcią nawiązania ze mną kontaktu wynikającego z prezentowanego podczas SFPitch projektu/scenariusza. Wiem, że mogę cofnąć swoje oświadczenie w każdym czasie co nie będzie miało jednak wpływu na uprzednio podjęte przez SFP działania na jego podstawie.
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE